Сто очков на барабане. буква?

10:31:24
Сто очков на барабане. буква?
100 очков на барабане. буква? aaaa
Теги: Поле_Чудес