Красив, но капризен! Терпите!

11:01:01
Красив, но капризен! Терпите!
Красив, но капризен! Терпите!
Теги: Надписи